Akademik Kadro

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Erdal AKSOY (Bölüm Başkan Yardımcısı) (AKTS Koordinatörü)

Prof. Dr. Hacer TOR

​Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

Doç. Dr. Ayşe CANATAN

Yrd. Dr. Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ

Öğr. Gör. Dr. Emel Yigittürk EKİYOR

Araş. Gör. Dr. Oğuzhan BİLGİN

Araş. Gör. Merve YALÇINKAYA GÜLLE

Araş. Gör. Hilal ULUDAĞ

Araş. Gör. Zeynep Serap TEKTEN

Araş. Gör. Zeynep SANCAKTUTAN

Araş. Gör. Yunus ALP

Araş. Gör. Serap GÜN