Genel Bilgiler

Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü,  4 yıllık sosyoloji lisans programıyla öğrencilerin, toplumu, insanın sosyal yaşantısını ve etkileşimini, grupları, sosyal kümelenmeyi, kültür, kurum ve yapıları kapsayan sosyolojinin araştırma alanlarını analiz ederek,  bir sosyal varlık olarak insanı tarih, ekonomi, psikoloji gibi diğer insan bilimleriyle birlikte ele alabilecek bir birikim sağlamalarını amaçlamaktadır.

Bölümümüz dört yıllık lisans programı, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Lisans programında, öğrenciler Sosyoloji Lisans Derecesi almaya hak kazanmadan önce 153 kredilik ders programını tamamlamak zorundadırlar. Öğrenciler bu 153 kredilik dersten, 84 kredilik dersi bölüm tarafından verilen zorunlu derslerden seçmek durumundadırlar. Kalan 69 kredilik ders, bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler arasından seçilecektir.             

Sosyoloji lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin yanı sıra, DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.